IMA

S’approprier les bases de la logique sur les plans modélisation, s´sémantique et calcul (´éventuellement automatisé) afin d’être capable de :

  • -   Décrire comment la logique permet de modéliser des situations réelles
  • -   Convertir des énoncés informels en langage logique (propositionnel/prédicatif)
  • -   Appliquer des méthodes (tableaux, équivalences, résolution propositionnelle) aux problèmes de référence (SAT, conséquence logique, formes normales)
  • -  Appliquer un raisonnement rigoureux `a des problèmes réels (comme l’analyse d’un algorithme) ou `a des puzzles typiques
  • -   Décrire les forces et limitations des logiques propositionnelle et prédicative
  • -   Utiliser un solveur pour résoudre des problèmes SAT de taille conséquente


Դասընթացի նպատակն է , որ ուսանողը ծանոթանա խնդրի հաշվելիություն, արհեստական բանականություն և ծրագրային ապահովում գաղափարների հետ:

ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԵԼԻՔ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

Անհրաժեշտ «թվային հմտություններ»  տեխնիկական առաջադրանքների իրագործման համար : Ուսանողը ձեռք կբերի  անհրաժեշտ հենք` համակարգչային գիտության  հետագա առարկաներն ուսումնասիրելու համար :

ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԵԼԻՔ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ալգորիթմական տեսանկյունից  հասկանալ խնդիրների բարդության աստիճանը :